BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

CẠO VÔI ĐÁNH BÓNG 200.000Đ – 400.000Đ/2 HÀM
ĐIỀU TRỊ NHA CHU 300.000Đ – 500.000Đ/2 HÀM
TRÁM THẨM MỸ 200.000Đ – 500.000Đ/RĂNG
ĐIỀU TRỊ TUỶ 500.000Đ – 1.000.000Đ/RĂNG

NHỔ RĂNG

200.000Đ – 500.000Đ/RĂNG

PHẪU THUẬT RĂNG SỐ 8 500.000Đ – 1.000.000Đ/RĂNG

TẨY TRẮNG RĂNG

1.500.000Đ – 2.000.000Đ/2 HÀM

HÀM KHUNG THÁO LẮP

1.500.000Đ – 3.000.000Đ/HÀM

RĂNG THÁO LẮP

400.000Đ  – 1.000.000Đ/RĂNG
RĂNG SỨ CERAMCO

1.000.000Đ/RĂNG

RĂNG SỨ TITAN 1.500.000Đ/RĂNG

RĂNG SỨ Đức

2.000.000/RĂNG
RĂNG SỨ CERCON 3.500.000ĐĐ /RĂNG
RĂNG SỨ ZICONIA 4.000.000Đ/RĂNG
RĂNG SỨ DUCERAGOLD 7.000.000Đ/RĂNG

RĂNG SỨ CERGO

6.000.000Đ/RĂNG

RĂNG SỨ BÁN QÚY THEO GIÁ VÀNG
RĂNG SỨ QÚY KIM

THEO GIÁ VÀNG